STAGE DIZAJN

STAGE DIZAJN

Okrem klasických formátov prestavby priestoru pripravujeme aj netradičné scénografické idey a stage dizajn.


> KREATÍVNY NÁVRH RIEŠENIA PRIESTORU
> SCÉNOGRAFIA
> ZABEZPEČENIE A INŠTALÁCIA REKVIZÍT

Príprava scény na pódiu festivalu, divadla, sály, prípadne iného neštandardného priestoru s kultúrnym rozmerom pripravíme s vlastnou analýzou priestoru a unikátnym kreatívnym návrhom. Radi sa podielame komplexne na ideách presahujúcich scénu, kreatívne vám pomôžeme vyriešiť pozvánku, aktivity, identitu eventu. Tešíme sa na spoločný brainstorming.