Grape festival – Očistec stage

Po prvý krát festival Grape prekročil hranice svojho areálu a v industrálnej budove na jeho hranici využil netradičný riestor pre nový stage. Očistec mal návštevníkom evokovať posvätné miesto. Prídu, no odídu iní. O programe nikto nevedel. A našou úlohou bolo za menej ako týždeň tento nahý priestor premeniť na absolútne netradičné, temno posvätné miesto s hudobným “oltárom”, kostolnými lavicami a netradičnými efektami.